BIDV PGD Cam Ranh

 • Địa chỉ: 156 Đường 22 Tháng 8 - Cam Thuận-Cam Ranh - Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 025 8395 4666
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Khánh Hoà

Các dịch vụ tại PGD Cam Ranh ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Cam Ranh

BIDV gần PGD Cam Ranh