BIDV PGD Ba Hòn

 • Địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị Trấn Kiên Lương, Kiên Giang
 • Số điện thoại: 029 7385 4181
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Ba Hòn ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Ba Hòn

BIDV gần PGD Ba Hòn