BIDV PGD Hoà Trung

 • Địa chỉ: Thôn 4 - Hòa Ninh-Di Linh - Lâm Đồng
 • Số điện thoại: 026 3371 2088
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bảo Lộc

Các dịch vụ tại PGD Hoà Trung ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Hoà Trung

BIDV gần PGD Hoà Trung