BIDV PGD Thăng Long

 • Địa chỉ: Khu Phố Đông Anh 1 - Nam Ban-Lâm Hà - Lâm Đồng
 • Số điện thoại: 026 3369 0002
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Đà Lạt

Các dịch vụ tại PGD Thăng Long ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thăng Long

BIDV gần PGD Thăng Long