BIDV CN Lạng Sơn

  • Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Lợi - Vĩnh Trại-Lạng Sơn - Lạng Sơn
  • Số điện thoại: 020 5380 0800
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Lạng Sơn ngân hàng BIDV

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm đếm tiền
  • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
  • Chuyền tiền lương theo lô
  • Dịch vụ thẻ
  • Thay thế đổi mới thẻ
  • Đảm bảo
  • Rút tiền mặt
  • Quản lý tài sản
  • Dịch vụ cho vay
  • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến CN Lạng Sơn

Chi nhánh BIDV gần CN Lạng Sơn