BIDV QTK Cam Đường

 • Địa chỉ: Số 722 Hoàng Quốc Việt - Pom Hán-Lào Cai - Lào Cai
 • Số điện thoại: 021 4375 6390
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Lào Cai

Các dịch vụ tại QTK Cam Đường ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK Cam Đường

BIDV gần QTK Cam Đường