BIDV QTK Phố Mới

 • Địa chỉ: Số 80 Hồ Tùng Mậu, Phố Mới, Lào Cai
 • Số điện thoại: 021 4383 2946
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại QTK Phố Mới ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK Phố Mới

BIDV gần QTK Phố Mới