Chi nhánh BIDV Phú Yên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Phú Yên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tuy Hòa 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Phú Yên


  • Thành Phố Tuy Hòa
  • PGD Nam Phú Yên

    Số 310 Đường Nguyễn Văn Linh, Tuy Hòa, Phú Yên

  • PGD TP Tuy Hoà

    Số 234 Trần Hưng Đạo, Tùy Hòa, Phú Yên

  • CN Phú Yên

    Số 287 Nguyễn Huệ, Tùy Hòa, Phú Yên

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Phú Yên