Ngân hàng BIDV Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tuy Hòa.