BIDV PGD Lý Hòa

 • Địa chỉ: Quốc Lộ 1A - Phú Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
 • Số điện thoại: 023 2359 7399
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bắc Quảng Bình

Các dịch vụ tại PGD Lý Hòa ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Lý Hòa

BIDV gần PGD Lý Hòa