Chi nhánh BIDV Quảng Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 12 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Tỉnh Quảng Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Quảng Trạch 4 địa điểm, Thành Phố Đồng Hới 4 địa điểm, Huyện Bố Trạch 2 địa điểm, Huyện Quảng Ninh 1 địa điểm, Huyện Tuyên Hóa 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Quảng Bình


 • Huyện Quảng Trạch
 • PGD Hòn La

  Thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

 • Quỹ tiết kiệm Ba Đồn

  Khu phố 1, thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

 • Huyện Bố Trạch
 • PGD Thanh Hà

  Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • Huyện Quảng Trạch
 • QTK Roòn

  Thôn 4, phú lộ, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

 • Huyện Tuyên Hóa
 • PGD Tuyên Hoá

  Xã Tuyên Hoá, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

 • Huyện Quảng Trạch
 • CN Bắc Quảng Bình

  Khu phố 4, Thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình

 • Huyện Quảng Ninh
 • PGD Quán Hàu

  Tiểu khu 4, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

 • Thành Phố Đồng Hới
 • PGD Bắc Lý

  Tiểu khu 14, Phường Bắc Lý, Quảng Bình

 • PGD Nguyễn Trãi

  Số 3 Nguyễn Trãi, Đồng Hới, Quảng Bình

 • Huyện Bố Trạch
 • PGD Bố Trạch

  Tiểu khu 2, Thị trấn Hồ Xá, Quảng Bình

 • Thành Phố Đồng Hới
 • PGD Đồng Hới

  Số 46 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

 • CN Quảng Bình

  Số 189, Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Quảng Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Quảng Bình