Mạng lưới chi nhánh ngân hàng BIDV Quảng Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 12 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Tỉnh Quảng Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Quảng Trạch 4 địa điểm, Thành Phố Đồng Hới 4 địa điểm, Huyện Bố Trạch 2 địa điểm, Huyện Quảng Ninh 1 địa điểm, Huyện Tuyên Hóa 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Quảng Bình


 • Huyện Quảng Trạch
 • PGD Hòn La

  Thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

 • Quỹ tiết kiệm Ba Đồn

  Khu phố 1, thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

 • Huyện Bố Trạch
 • PGD Thanh Hà

  Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • Huyện Quảng Trạch
 • QTK Roòn

  Thôn 4, phú lộ, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

 • Huyện Tuyên Hóa
 • PGD Tuyên Hoá

  Xã Tuyên Hoá, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

 • Huyện Quảng Trạch
 • CN Bắc Quảng Bình

  Khu phố 4, Thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình

 • Huyện Quảng Ninh
 • PGD Quán Hàu

  Tiểu khu 4, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

 • Thành Phố Đồng Hới
 • PGD Bắc Lý

  Tiểu khu 14, Phường Bắc Lý, Quảng Bình

 • PGD Nguyễn Trãi

  Số 3 Nguyễn Trãi, Đồng Hới, Quảng Bình

 • Huyện Bố Trạch
 • PGD Bố Trạch

  Tiểu khu 2, Thị trấn Hồ Xá, Quảng Bình

 • Thành Phố Đồng Hới
 • PGD Đồng Hới

  Số 46 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

 • CN Quảng Bình

  Số 189, Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Quảng Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Quảng Bình