Ngân hàng BIDV Quảng Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 12 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Tỉnh Quảng Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Quảng Trạch 4 địa điểm, Thành Phố Đồng Hới 4 địa điểm, Huyện Bố Trạch 2 địa điểm, Huyện Quảng Ninh 1 địa điểm, Huyện Tuyên Hóa 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Quảng Bình


  • Huyện Quảng Trạch
  • PGD Hòn La

    Thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

  • Quỹ tiết kiệm Ba Đồn

    Khu phố 1, thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

  • Huyện Bố Trạch
  • PGD Thanh Hà

    Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

  • Huyện Quảng Trạch
  • QTK Roòn

    Thôn 4, phú lộ, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

  • Huyện Tuyên Hóa
  • PGD Tuyên Hoá

    Xã Tuyên Hoá, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

  • Huyện Quảng Trạch
  • CN Bắc Quảng Bình

    Khu phố 4, Thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình

  • Huyện Quảng Ninh
  • PGD Quán Hàu

    Tiểu khu 4, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  • Thành Phố Đồng Hới
  • PGD Bắc Lý

    Tiểu khu 14, Phường Bắc Lý, Quảng Bình

  • PGD Nguyễn Trãi

    Số 3 Nguyễn Trãi, Đồng Hới, Quảng Bình

  • Huyện Bố Trạch
  • PGD Bố Trạch

    Tiểu khu 2, Thị trấn Hồ Xá, Quảng Bình

  • Thành Phố Đồng Hới
  • PGD Đồng Hới

    Số 46 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

  • CN Quảng Bình

    Số 189, Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Quảng Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Quảng Bình