Mạng lưới chi nhánh ngân hàng BIDV Quảng Ngãi

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 3 địa điểm, Huyện Bình Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Quảng Ngãi


Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Quảng Ngãi