BIDV PGD Trần Hưng Đạo

 • Địa chỉ: Số 353 Quang Trung - Trần Hưng Đạo-Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
 • Số điện thoại: 025 5381 7496
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Quảng Ngãi

Các dịch vụ tại PGD Trần Hưng Đạo ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Trần Hưng Đạo

BIDV gần PGD Trần Hưng Đạo