BIDV PGD Mỹ Xuyên

 • Địa chỉ: Số 34 Trưng Vương - Mỹ Xuyên-Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 • Số điện thoại: 029 9383 1776
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Sóc Trăng

Các dịch vụ tại PGD Mỹ Xuyên ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Mỹ Xuyên

BIDV gần PGD Mỹ Xuyên