Ngân hàng BIDV Sóc Trăng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 2 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Sóc Trăng


Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Sóc Trăng