Chi nhánh BIDV Sóc Trăng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • PGD TP Sóc Trăng

    ố 60 Nguyễn Hùng Phước,Phường 1,Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  • CN Sóc Trăng

    Số 5 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Sóc Trăng