Chi nhánh BIDV Sóc Trăng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Sóc Trăng

Sóc Trăng
Trần Đề
 • PGD Trần Đề

  Số 139 Hai Bà Trưng - Lịch Hội Thượng-Trần Đề - Sóc Trăng

Thạnh Trị
Vĩnh Châu
 • PGD Vĩnh Châu

  Số 61 Đường Nguyễn Huệ - 1-Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Ngã Năm
 • PGD Ngã Năm

  Số 85 - 87 Nguyễn Huệ - 1-Ngã Năm - Sóc Trăng

Long Phú
 • PGD Long Phú

  Đặng Quang Minh - Long Phú-Long Phú - Sóc Trăng

Mỹ Xuyên
 • PGD Mỹ Xuyên

  Số 34 Trưng Vương - Mỹ Xuyên-Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Sóc Trăng
Long Phú
 • PGD Đại Ngãi

  Ấp Ngãi Hội 1, Thị Trấn Đại Ngãi - Đại Ngãi-Long Phú - Sóc Trăng

Sóc Trăng
 • PGD TP Sóc Trăng

  Số 60 Nguyễn Hùng Phước,Phường 1,Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Châu Thành
 • PGD Thuận Hoà

  213 Ấp Trà Quýt A - Châu Thành-Châu Thành - Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Sóc Trăng