Ngân hàng BIDV Sơn La

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Sơn La. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Mộc Châu 2 địa điểm, Huyện Mai Sơn 2 địa điểm, Thành Phố Sơn La 1 địa điểm, Huyện Mường La 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Sơn La

Huyện Mai Sơn
Thành Phố Sơn La
Huyện Mường La
Huyện Mộc Châu
  • PGD Mộc Châu

    Tiểu Khu 4, Quốc Lộ 6, Thị Trấn Mộc Châu, Sơn La

Huyện Phù Yên
Thành Phố Sơn La
Huyện Mộc Châu
Huyện Yên Châu
Huyện Mai Sơn
  • PGD Cò Nòi

    Tiểu Khu 2, Quốc Lộ 6 - Hát Lót-Mai Sơn - Sơn La

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Sơn La