Chi nhánh BIDV Sơn La

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Sơn La. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Mộc Châu 2 địa điểm, Huyện Mai Sơn 2 địa điểm, Thành Phố Sơn La 1 địa điểm, Huyện Mường La 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Sơn La

Sơn La
Mai Sơn
Mộc Châu
  • PGD Mộc Châu

    Tiểu Khu 4, Quốc Lộ 6, Thị Trấn Mộc Châu, Sơn La

Mường La
Phù Yên
Mộc Châu
Yên Châu
Sơn La
Mai Sơn
  • PGD Cò Nòi

    Tiểu Khu 2, Quốc Lộ 6 - Hát Lót-Mai Sơn - Sơn La

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Sơn La