Ngân hàng BIDV Mộc Châu Sơn La

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mộc Châu.

Chi nhánh BIDV ở Mộc Châu Sơn La

BIDV PGD Nông Trường Mộc Châu