BIDV PGD Đông Hưng

 • Địa chỉ: Số 52, Đường Bùi Sỹ Tiêm, Tổ 7, - Đông Hưng-Đông Hưng - Thái Bình
 • Số điện thoại: 022 7355 5111
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Thái Bình

Các dịch vụ tại PGD Đông Hưng ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Đông Hưng

BIDV gần PGD Đông Hưng