QTK Phú Xuân ngân hàng BIDV

  • Địa chỉ: Thôn Dinh - xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình
  • Số điện thoại: 0227 3634 696
  • Số điện thoại cũ: 036 3634 696 (Mã vùng cũ)

Bản đồ đường đi đến QTK Phú Xuân


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của QTK Phú Xuân ngân hàng BIDV

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác