BIDV PGD Tiền Châu

 • Địa chỉ: Khu Hành Chính Số 4 - Tiền Châu-Phúc Yên - Vĩnh Phúc
 • Số điện thoại: 021 1387 3777
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Phúc Yên

Các dịch vụ tại PGD Tiền Châu ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Tiền Châu

BIDV gần PGD Tiền Châu