BIDV PGD Trưng Trắc

 • Địa chỉ: Đường Sóc Sơn - Trưng Trắc-Phúc Yên - Vĩnh Phúc
 • Số điện thoại: 021 1354 8800
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Phúc Yên

Các dịch vụ tại PGD Trưng Trắc ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Trưng Trắc

BIDV gần PGD Trưng Trắc