Mạng lưới chi nhánh ngân hàng BIDV Yên Bái

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Yên Bái. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Yên Bái 9 địa điểm, Huyện Yên Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Yên Bái


Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Yên Bái