BIDV QTK Nguyễn Thái Học

 • Địa chỉ: Tổ 9B, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái
 • Số điện thoại: 021 6386 3002
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại QTK Nguyễn Thái Học ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK Nguyễn Thái Học

BIDV gần QTK Nguyễn Thái Học