Ngân hàng BIDV Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.