Ngân hàng BIDV Thuận Thành Bắc Ninh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuận Thành.

Chi nhánh BIDV ở Thuận Thành Bắc Ninh

BIDV PGD Thuận Thành