BIDV PGD Thuận Thành

  • Địa chỉ: Thị Trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 022 2377 5167
  • Thông tin thêm:
  • Trực thuộc: CN Bắc Ninh

Các dịch vụ tại PGD Thuận Thành ngân hàng BIDV

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm đếm tiền
  • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
  • Chuyền tiền lương theo lô
  • Dịch vụ thẻ
  • Thay thế đổi mới thẻ
  • Đảm bảo
  • Rút tiền mặt
  • Quản lý tài sản
  • Dịch vụ cho vay
  • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thuận Thành

Chi nhánh BIDV gần PGD Thuận Thành