Ngân hàng BIDV Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỏ Cày Bắc.

Chi nhánh BIDV ở Mỏ Cày Bắc Bến Tre

BIDV PGD Mỏ Cày Bắc
  • PGD Mỏ Cày Bắc

    Thửa Đất Số 65, Tờ Bản Đồ Số 19, Ấp Phước Hậu - Phước Mỹ Trung-Mỏ Cày Bắc - Bến Tre