BIDV PGD Mỏ Cày Bắc

 • Địa chỉ: Thửa Đất Số 65, Tờ Bản Đồ Số 19, Ấp Phước Hậu - Phước Mỹ Trung-Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
 • Số điện thoại: 027 5367 3666
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bến Tre

Các dịch vụ tại PGD Mỏ Cày Bắc ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Mỏ Cày Bắc

BIDV gần PGD Mỏ Cày Bắc