Ngân hàng BIDV Thốt Nốt Cần Thơ

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thốt Nốt.

Chi nhánh BIDV ở Thốt Nốt Cần Thơ

BIDV PGD Trung Kiên
  • PGD Trung Kiên

    Khu Vực Phụng Thạnh 2 - Trung Kiên-Thốt Nốt - Cần Thơ

  • BIDV PGD Thốt Nốt
    • PGD Thốt Nốt

      Số 258 Quốc Lộ 91 Kv Long Thạnh 1 - Thốt Nốt-Thốt Nốt - Cần Thơ