Ngân hàng BIDV Sa Đéc Đồng Tháp

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Sa Đéc.

Chi nhánh BIDV ở Sa Đéc Đồng Tháp

BIDV PGD Nguyễn Sinh Sắc
  • PGD Nguyễn Sinh Sắc

    Số 290A, Đường Nguyễn Sinh Sắc - 2-Sa Đéc - Đồng Tháp

  • BIDV CN Sa Đéc
    • CN Sa Đéc

      Số 74, Hùng Vương - 2-Sa Đéc - Đồng Tháp