BIDV Phúc Thọ Hà Nội

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phúc Thọ.

Chi nhánh BIDV ở Phúc Thọ Hà Nội

BIDV PGD Phúc Thọ