Ngân hàng BIDV Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuỷ Nguyên.

Chi nhánh BIDV ở Thuỷ Nguyên Hải Phòng

BIDV PGD VSIP Hải Phòng
  • PGD VSIP Hải Phòng

    Phố Mới - Tân Dương-Thủy Nguyên - Hải Phòng

  • BIDV PGD Thuỷ Nguyên
    • PGD Thuỷ Nguyên

      Số 117 Đường Bạch Đằng I - Núi Đèo-Thủy Nguyên - Hải Phòng