Ngân hàng BIDV Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.