Ngân hàng BIDV Huyện Kiên Lương Kiên Giang

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kiên Lương.

  • PGD Tắc Cậu

    Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang

  • PGD Ba Hòn

    Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, Kiên Giang