Ngân hàng BIDV Tân Hiệp Kiên Giang

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Hiệp.

Chi nhánh BIDV ở Tân Hiệp Kiên Giang

BIDV PGD Tân Hiệp
  • PGD Tân Hiệp

    37 Khu Phố Đông Hưng - Thạnh Đông A-Tân Hiệp - Kiên Giang

  • BIDV QTK Tân Hiệp