Ngân hàng BIDV Cao Lộc Lạng Sơn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cao Lộc.

Chi nhánh BIDV ở Cao Lộc Lạng Sơn

BIDV PGD Cao Lộc
  • PGD Cao Lộc

    Số 129, Đường 3-2, Tt Cao Lộc- Lạng Sơn

  • BIDV PGD Đồng Đăng
    • PGD Đồng Đăng

      Số 181, Khu Dây Thép, Đường Hoàng Văn Thụ - Đồng Đăng-Cao Lộc - Lạng Sơn