Ngân hàng BIDV Huyện Lộc Bình Lạng Sơn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lộc Bình.

  • PGD Na Dương

    Quốc lộ 1B, Thị trấn Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn