Ngân hàng BIDV Huyện Văn Lãng Lạng Sơn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Lãng.

  • PGD Tân Thanh

    Khu kinh tế cửa khẩu Thị trấn Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn