Ngân hàng BIDV Huyện Tân Kỳ Nghệ An

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Kỳ.

  • PGD Tân Kỳ

    Khối 7, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An