Chi nhánh BIDV Nghệ An

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 22 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Tỉnh Nghệ An. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 7 địa điểm, Thị Xã Thái Hoà 3 địa điểm, Huyện Quỳ Hợp 2 địa điểm, Huyện Diễn Châu 2 địa điểm, Huyện Quỳnh Lưu 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Nghệ An


 • Huyện Diễn Châu
 • PGD Cầu Bùng

  Xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An

 • Huyện Quỳnh Lưu
 • PGD Cầu Giát

  Xóm 3, Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

 • PGD Hoàng Mai

  Thị Trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

 • Huyện Đô Lương
 • PGD Đô Lương

  Khối 7, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

 • Huyện Thanh Chương
 • PGD Thanh Chương

  Khối 10, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

 • Huyện Yên Thành
 • PGD Bảo Thành

  Xóm 10B, xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

 • Huyện Tân Kỳ
 • PGD Tân Kỳ

  Khối 7, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

 • Huyện Anh Sơn
 • PGD Anh Sơn

  Khối 6, thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

 • Huyện Diễn Châu
 • CN Phủ Diễn

  Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An

 • Huyện Nghĩa Đàn
 • PGD Nghĩa Đàn

  Thị Trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

 • Thị Xã Thái Hoà
 • QTK Hoà Hiếu

  Khối kim tân, Hoà Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An

 • Huyện Quỳ Hợp
 • PGD Tam Hợp

  Thị trấn 32, Quỳ Hợp, Nghệ An

 • Thị Xã Thái Hoà
 • PGD Thái Hoà

  Khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Thái Hòa, Nghệ An

 • Huyện Quỳ Hợp
 • PGD Quỳ Hợp

  Khối 9, Quỳ Hợp, Nghệ An

 • Thị Xã Thái Hoà
 • CN Phủ Quỳ

  Số 6 đường 15, Thái Hoà, Nghệ An

 • Thành Phố Vinh
 • PGD Hà Huy Tập

  Số 15 Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Nghệ An

 • PGD Cửa Nam

  03-Trần Hưng Đạo,thành Phố Vinh, Nghệ An

 • PGD Hưng Bình

  67-Lê Hồng Phong, Thành Phố Vinh, Nghệ An

 • PGD Quán Bánh

  299 Nguyễn Trãi, Thành Phố Vinh, Nghệ An

 • PGD Quang Trung

  Số 07 Quang Trung, Thành Phố Vinh, Nghệ An