Ngân hàng BIDV Thị Xã Thái Hoà Nghệ An

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Thái Hoà.