Ngân hàng BIDV Thanh Chương Nghệ An

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Chương.

Chi nhánh BIDV ở Thanh Chương Nghệ An

BIDV PGD Thanh Chương
  • PGD Thanh Chương

    Khối 10, Thị Trấn Thanh Chương - Thanh Lương-Thanh Chương - Nghệ An