Ngân hàng BIDV Quảng Ninh Quảng Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quảng Ninh.

Chi nhánh BIDV ở Quảng Ninh Quảng Bình

BIDV PGD Quán Hàu
  • PGD Quán Hàu

    Tiểu Khu 4, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình