Ngân hàng BIDV Tuyên Hóa Quảng Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tuyên Hóa.

Chi nhánh BIDV ở Tuyên Hóa Quảng Bình

BIDV PGD Tuyên Hoá
  • PGD Tuyên Hoá

    Quốc Lộ 12A - Tiến Hóa-Tuyên Hoá - Quảng Bình