Ngân hàng BIDV Huyện Điện Bàn Quảng Nam

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Điện Bàn.