Ngân hàng BIDV Điện Bàn Quảng Nam

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Điện Bàn.

Chi nhánh BIDV ở Điện Bàn Quảng Nam

BIDV PGD Điện Nam - Điện Ngọc