Ngân hàng BIDV Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Sóc Trăng.

Chi nhánh BIDV ở Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng

BIDV PGD TP Sóc Trăng
 • PGD TP Sóc Trăng

  Số 60 Nguyễn Hùng Phước,Phường 1,Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • BIDV PGD Sông Hậu
  • PGD Sông Hậu

   Số 15 Hùng Vương - 3-Sóc Trăng - Sóc Trăng

  • BIDV CN Sóc Trăng