ATM Trụ sở chính Chi nhánh ngân hàng BIDV

 • Địa chỉ: Số 287 Nguyễn Huệ - 5-Tuy Hòa - Phú Yên
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24h/7
 • Số điện thoại liên hệ: 025 7058 33811812
 • Chi nhánh quản lý: CN Phú Yên

Các dịch vụ tại cây atm Trụ sở chính Chi nhánh ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Trụ sở chính Chi nhánh

Các cây atm BIDV gần Cây atm Trụ sở chính Chi nhánh