ATM Bưu điện Bưu cục Nguyễn Huệ ngân hàng BIDV

 • Địa chỉ: 435 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 025 7058 33811812
 • Chi nhánh quản lý: CN Phú Yên

Các dịch vụ tại cây atm Bưu điện Bưu cục Nguyễn Huệ ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Bưu điện Bưu cục Nguyễn Huệ

Các cây atm BIDV gần Cây atm Bưu điện Bưu cục Nguyễn Huệ