BIDV PGD KCN Quế Võ

 • Địa chỉ: Đường D1 - Khu Công Nghiệp Quế Võ - Vân Dương-Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2362 5122
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bắc Ninh

Các dịch vụ tại PGD KCN Quế Võ ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD KCN Quế Võ

Chi nhánh BIDV gần PGD KCN Quế Võ