BIDV PGD Một tháng Năm

 • Địa chỉ: Số 40 Đường 1 Tháng 5 - 1-Vĩnh Long - Vĩnh Long
 • Số điện thoại: 027 0383 2903
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Vĩnh Long

Các dịch vụ tại PGD Một tháng Năm ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Một tháng Năm

BIDV gần PGD Một tháng Năm